Thông báo nhận bằng tốt nghiệp chính thức đợt tháng 4/2017 In

Khoa XHNV mời các bạn sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 04/2017 lên VP khoa (B009) nhận Bằng tốt nghiệp chính thức.

- Thời gian:  từ ngày 21/04/2017 ( từ thứ 2 -> thứ 6, sáng 8h00 - 11h30, chiều 14h00 - 17h00)

- Địa điểm: Vp khoa  - B009 - Gặp Thầy Nam

- Thủ tục nhận bằng:

 + Trực tiếp nhận : CMND bản chính , biên lai đóng lệ phí nhận bằng ( lệ phí : 250.000 đồng, đóng tiền tại Phòng Tài chính - A007)

 + Ủy quyền cho người khác nhận thay: Giấy Ủy quyền có chứng thực , CMND bản chính của người ủy quyền và người nhận ủy quyền ( kèm theo bản photo), biên lại đóng lệ phí nhận bằng.

 

LAST_UPDATED2