Thứ sáu, 14 Tháng 12 - 2018
English      Vietnamese
Thông báo về thay đổi website chính thức Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn PDF. In Email

Hiện nay website chính thức của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn đã chính thức đưa vào hoạt động. Website cũ sẽ chính thức ngừng hoạt động trong thời gian sắp tới. Các bạn sinh viên có thể truy cập theo đường link htttp://ssh.tdtu.edu.vn/ để tiện theo dõi thông tin cũng như các hoạt động của Khoa.

Trân trọng.