Thứ sáu, 14 Tháng 12 - 2018
English      Vietnamese
Đăng ký kế hoạch học tập trong HK1/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước PDF. In Email
 
Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 -2018,
Nay phòng đại học thông báo V/v đăng ký kế hoạch học tập trong HK1/2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy các lớp tiêu chuẩn từ khóa tuyển sinh 2017 trở về trước. (Chi tiết tại đây đây)
Thầy/cô vui lòng thông báo cho Giảng viên và sinh viên biết thông tin trên.