Thứ sáu, 14 Tháng 12 - 2018
English      Vietnamese
Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 4/2018 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 07:14

 THÔNG BÁO

Về việc ôn thi tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2018

 Căn cứ Kế hoạch tổ chức tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2018; Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức lớp ôn thi tốt nghiệp dành cho sinh viên ngành Xã hội học và Du lịch, cụ thể như sau:

Tên ngành

Tên GV

Phòng

Tiết

Ngày tháng

Tên môn

Xã hội học

ThS. Phạm Thị Hà Thương

C305

Tiết 4-6

18/01

Giới và phát triển

TS. Văn Thị Ngọc Lan

B511

Tiết 7-11

18/01

PPNCXH 1

ThS. Nguyễn Thị Thu Trang

B402

Tiết 1-3

19/01

PPNCXH 2

B210

Tiết 4-6

19/01

XHH Đô Thị

PGS.TS. Lê Thị Mai

C402

Tiết 1-5

23/01

XHHĐC

Du lịch

ThS. Nguyễn Văn Thanh

B511

+ Sáng: tiết 1-5

+ Chiều: tiết 7-11

20/01

Cơ sở

B202

Tiết 1-5

21/01

Cơ sở

ThS. Phạm Thái Sơn

B202

+ Sáng: tiết 1-5

+ Chiều: tiết 8-12

28/01

Chuyên ngành

B302

Tiết 2-6

03/02

Chuyên ngành

 

LƯU Ý: Đây là đợt ôn thi tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện dự thi đợt tháng 4/2017.

  

 

TL.TRƯỞNG KHOA

( đã ký)

Đỗ Xuân Hà