Thứ sáu, 14 Tháng 12 - 2018
English      Vietnamese
Thông báo nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 của sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước - 2.2018 PDF. In Email
Viết bởi admin   
Thứ năm, 01 Tháng 2 2018 00:26

 

THÔNG BÁO

V/v Nộp học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018
của sinh viên khóa tuyển sinh năm 2016 trở về trước – 2.2018

Căn cứ theo kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 của bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học được Ban giám hiệu phê duyệt.

Căn cứ báo cáo tình hình sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

Để tạo điều kiện cho các bạn sinh viên còn nợ học phí có tên trong danh sách dự thi học kỳ. Nay Phòng tài chính thông báo thời gian và địa điểm nộp học phí như sau:

1. Đối tượng thực hiện: sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước.

2. Thời gian thu học phí: ngày 02/02/2018, 05/02/201806/02/2018

3. Địa điểm: tại Phòng Tài chính ( phòng A0007) cơ sở Tân Phong, Quận 7.

·      Buổi sáng  : Từ 07H30 đến 11H30

·       Buổi chiều : Từ 13H00 đến 17H00

LAST_UPDATED2