Thứ sáu, 14 Tháng 12 - 2018
English      Vietnamese
Giới thiệu ngành Xã hội học PDF. In Email

NGÀNH XÃ HỘI HỌC

Mã ngành: 52310301

Thời gian đào tạo: 4 năm

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung.

Tổ hợp xét tuyển: A01, C00, C01, D01.

 A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh), C00(Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), C01(Ngữ văn, Toán, Vật lí), D01(Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

Bằng tốt nghiệp:  Cử nhân Xã hội học

Điểm nổi bật của chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên chương trình đào tạo Xã hội học (XHH) của Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), hướng đến mục tiêu cung cấp cho sinh viên kiến thức liên ngành khoa học xã hội thông qua các bài tập tương tác, thuyết trình, viết tiểu luận, tham gia nghiên cứu khoa học và hội thảo khoa học,...

Sinh viên ngành Xã hội học được trực tiếp tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp Bộ của Khoa. Ngay trong quá trình học, sinh viên được rèn luyện nhiều kỹ năng nghề nghiệp cơ bản như tiến hành nghiên cứu và phân tích dữ liệu; giao tiếp hiệu quả; tư duy phê phán; nhìn nhận các hiện tượng/vấn đề xã hội từ quan điểm toàn cầu. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm được nghề khảo sát (survey) – là một trong 8 ngành nghề tự do luân chuyển trong thị trường lao động của Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên XHH có kiến thức về lý luận, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu những quy luật xã hội và những hiện tượng xã hội.

Được ứng dụng các lý thuyết trong việc đánh giá thực trạng các hiện tượng xã hội, các hành vi của con người cùng với những định chế xã hội, định hướng hành vi của họ; được thực hành các kỹ năng nghiên cứu sự khác biệt của các nhóm xã hội trong các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Ngoài ra, sinh viên XHH cũng được rèn luyện các kỹ năng phân tích, phê phán, lý giải và xử lý các tình huống, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp.

Những kiến thức và kỹ năng tích lũy trong quá trình học tập là hành trang quan trọng để sinh viên có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực và đáp ứng được nhu cầu phát triển của thị trường lao động.

 Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc với các vị trí như:

Chuyên viên nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các ban ngành của trung ương, tỉnh, thành phố, các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các công ty và doanh nghiệp.

Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Chuyên viên tư vấn cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội, các tổ chức phi chính phủ.

Cán bộ công tác xã hội trong các cơ quan hoặc các tổ chức, xã hội, đoàn thể.

Tác viên phát triển cộng đồng hoạt động trong các dự án của các cơ quan và tổ chức trong và ngoài nước.

Tham gia hoạt động trong các cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình.

 Thông tin các đối tác thân hữu:

- Ủy ban nhân dân Quận 7, Quận 8, Quận Bình Tân,…

- Viện Khoa học xã hội Vùng Nam Bộ,

- Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh,

- Trung Tâm Điều tra dư luận xã hội Thành phố Hồ Chí Minh,

- Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Khánh Ngọc,

- Công ty Cổ phần Truyền thông Tầm nhìn Thế kỷ 21.

Thông tin liên lạc

Số điện thoại: (+84) 8 37755063

 Hotline:  0906717569

Website: http://khxh-nv.tdt.edu.vn

LAST_UPDATED2